China 2005

 

Xian Kindergarten

 

Shaanxi Province Rural Kindergarten near Xian

A voyage through China